De verschillende stappen van een aangifte in de PB-module

In de PB-module doorloopt een aangifte drie fases: voorbereiding door de accountant, aanvulling en validatie door de klant, afhandeling door de accountant. Nadat hij zijn aanslagbiljet teruggekregen heeft van de FOD Financiën kan de klant dat optioneel nog doorgeven samen met het bedrag dat op het aanslagbiljet staat.

  1. Voorbereiding door de accountant: in de eerste fase maak je het dossier aan en bereid je de aangifte zoveel mogelijk voor. Je kan gekende gegevens voor je klant invullen en documenten van MyMinFin downloaden. Dossiers kunnen ook in bulk aangemaakt worden met basisgegevens, maar daarvoor moet je ons eerst even contacteren.  Als je alle beschikbare gegevens hebt ingevuld voor de klant, geef je dat aan door de status te veranderen van 0. In voorbereiding (kantoor) naar 1. In voorbereiding (klant).  Op dat moment wordt een e-mail naar de klant verstuurd met toegangsgegevens waardoor hij toegang krijgt tot zijn portaal. Via de PB-monitor heb je als accountant ook toegang tot het klantenportaal.
  2. Klant vult aan en valideert: na ontvangst van de e-mail met toegangsgegevens, kan je klant de ingevulde gegevens en documenten nakijken en waar nodig aanpassen en aanvullen. Dankzij een intuïtief klantenportaal met een eenvoudige structuur en kaartjes met gerichte vragen, doorloopt hij alle secties van de aangifte die voor hem van toepassing zijn.  Als hij klaar is, valideert hij de gegevens en stuurt hij de aangifte terug naar het kantoor.
  3. Afhandeling door de accountant: in deze fase kan je nog eens alles nakijken en, indien volledig, de aangifte indienen bij de FOD Financiën. Je kan ook het berekende bedrag van de aangifte meegeven aan de klant.
  4. Aanslagbiljet ontvangen: als de klant zijn aanslagbiljet ontvangt van de FOD Financiën, kan hij dat via de PB-module aan zijn accountant meedelen, samen met het uiteindelijke bedrag dat de fiscus in zijn voor- of nadeel heeft berekend.

Voor je aan de slag gaat, lees zeker de verwante artikels.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.