De verschillende stappen van een aangifte in de PB-module

In de PB-module doorloopt een aangifte verschillende fases: voorbereiding door de accountant, aanvulling en validatie door de klant, afhandeling door de accountant. Nadat hij zijn aanslagbiljet teruggekregen heeft van de FOD Financiën kan de klant dat optioneel nog doorgeven samen met het bedrag dat op het aanslagbiljet staat.

  1. Voorbereiding door de accountant: in de eerste fase maak je het dossier aan en bereid je de aangifte zoveel mogelijk voor. Je kan gekende gegevens voor je klant invullen en documenten van MyMinFin downloaden. Dossiers kunnen ook in bulk aangemaakt worden met basisgegevens, maar daarvoor moet je ons eerst even contacteren.  
    • VOOR DEZE VOORBEREIDING kan je het aanslagjaar al creëren en zo je klanten toelaten om documenten te uploaden in de PB-module die hij dan later kan gebruiken bij het invullen van de aangifte. 
  2. Klant vult aan en valideert: na ontvangst van de e-mail met toegangsgegevens, kan je klant de ingevulde gegevens en documenten nakijken en waar nodig aanpassen en aanvullen. Dankzij een intuïtief klantenportaal met een eenvoudige structuur en kaartjes met gerichte vragen, doorloopt hij alle secties van de aangifte die voor hem van toepassing zijn.  Indien gewenst kan hij vragen stellen en opmerkingen maken.  Als hij klaar is, valideert hij de gegevens en stuurt hij de aangifte terug naar het kantoor.
  3. Afhandeling door de accountant: in deze fase kan je nog eens alles nakijken en, indien volledig, de aangifte indienen bij de FOD Financiën. Je kan het berekende bedrag van de aangifte via de PBmodule doorgeven aan de klant. Het is ook mogelijk om, alvorens de aangifte in te dienen, eerst nog de goedkeuring vragen van je klant te vragen (niet verplicht).  
  4. Aanslagbiljet ontvangen: als de klant zijn aanslagbiljet ontvangt van de FOD Financiën, kan hij dat via de PB-module aan zijn accountant meedelen, samen met het uiteindelijke bedrag dat de fiscus in zijn voor- of nadeel heeft berekend.

Voor je aan de slag gaat, lees zeker de verwante artikels.

Alle details over de verschillende stappen/statussen die een dossier kan doorlopen, vind je in dit artikel Een PB-dossier beheren


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.