Beperkte aftrekbaarheid btw verwerken

Bij een boeking met beperkte aftrekbaarheid van btw wordt het niet-aftrekbare gedeelte van de btw mee op de kostenrekening geboekt. De manier waarop de partiële btw-aftrekbaarheid wordt verwerkt, hangt af van het boekhoudpakket.

Winbooks

In Winbooks zijn er varianten van de binnenlandse btw-codes om te boeken met partiële aftrek.

Wanneer een partieel aftrekbare btw-code wordt geselecteerd in het annotatiescherm, zal het percentage niet-aftrekbare btw, vermeld bij de grootboekrekening, worden toegepast. Dit percentage kan in hetzelfde scherm echter aangepast worden bij het boeken.

Als er geen percentage op het niveau van de rekening staat, kan je bij Winbooks ook op het niveau van het dossier een algemeen percentage voor partiële aftrek instellen. Telkens als er een partieel aftrekbare btw-code gebruikt wordt, zal dat percentage van het dossierniveau toegepast worden om het percentage niet-aftrekbare btw bij op de kostenrekening te boeken.

Voorbeeld

Boeking in ons platform:

  • 611500 Brandstofkosten bedrijfswagen GDP21 € 100 € 21

Boekingslijnen:

  • 611500 Brandstofkosten bedrijfswagen € 100 
  • 25% niet aftrekbaar → € 5,25 niet aftrekbaar → 611500 Brandstofkosten bedrijfswagen 
  • 75% wel aftrekbaar → € 15,75 wel aftrekbaar → 411000 Te recupereren BTW
  • De 25% “btw niet aftrekbaar” kan aangepast worden in het annotatiescherm
  • Het percentage “niet aftrekbaar” wordt als kost geboekt
  • Het aftrekbare gedeelte wordt geboekt als btw

Exact Online

Voor EOL wordt het percentage niet-aftrekbare btw bij de grootboekrekening vermeld. De keuze van de grootboekrekening bepaalt dus het percentage niet-aftrekbare btw dat zal worden toegepast.

Er hoeven geen aparte btw-codes aangemaakt en doorgestuurd te worden, aangezien Exact Online automatisch het gedeelte niet-aftrekbare btw op de kostenrekening boekt. Dit percentage is evenwel overschrijfbaar bij het inboeken, zodat het nuttig is deze informatie vanuit het annotatiescherm mee te geven.

Belangrijk: in de kantoorinstellingen kan je voor Winbooks en Exact Online aanvinken of je het percentage btw-aftrekbaarheid in ons platform of in het boekhoudpakket wil beheren.  Als je het vakje aanvinkt en voor ons platform kiest, dan wordt dat de "master". Dat betekent dat de gegevens over het "percentage btw niet aftrekbaar" bij het activeren van een dossier éénmalig worden overgenomen uit het boekhoudpakket.  Daarna dienen deze percentages uitsluitend beheerd te worden in ons platform via de dossierconfiguratie.  Er wordt geen rekening meer gehouden met eventuele aanpassingen in het boekhoudpakket.

Sage Bob

Voor Sage Bob, Belgische wetgeving, bestaan er verschillende btw-codes om de partiële aftrekbaarheid te implementeren. 

Het gaat telkens om een heffing van 21% waarvan respectievelijk 35%, 50%, 75% of 85% aftrekbaar is. De 75%-voet staat gekend als partiële aftrek voor "multi-media" kosten zoals gsm-gebruik, omdat die wettelijk forfaitair maximaal voor 75% aftrekbaar zijn. De andere partiële aftrek-percentages dienen typisch voor het boeken van autokosten.

Er bestaat ook een variant van deze btw-codes om investeringen (typisch immo) op vak 83 te boeken met partiële aftrek van btw, eveneens 21% btw die respectievelijk 35%, 50% of 75% aftrekbaar is.

Adsolut

Voor Adsolut wordt het percentage niet-aftrekbare btw bij de grootboekrekening vermeld.  De keuze van de grootboekrekening bepaalt dus het percentage niet-aftrekbare btw dat zal worden toegepast.

Er hoeven geen aparte btw-codes aangemaakt en doorgestuurd te worden, aangezien de Adsolut webservices die onze connector gebruikt, op basis van deze instelling automatisch het gedeelte niet-aftrekbare btw op de kostenrekening boekt.

Expert/M+

Voor Expert/M+ wordt het percentage niet-aftrekbare btw bij de grootboekrekening vermeld. De keuze van de grootboekrekening bepaalt dus het percentage niet-aftrekbare btw dat zal worden toegepast.

Er hoeven geen aparte btw-codes aangemaakt en doorgestuurd te worden aangezien de Expert/M+ connector op basis van deze instelling automatisch het gedeelte niet-aftrekbare btw op de kostenrekening boekt.  Dit percentage is niet overschrijfbaar bij het inboeken.

Wings

Vroeger werden in Wings aparte btw-codes gebruikt, zoals bij Winbooks en Sage Bob. Jan Sprengers zegt hierover: “De methode met de afzonderlijke btw-codes werd vroeger gebruikt en vanzelfsprekend nog altijd ondersteund, maar is niet meer de aanbevolen methode.”

De aanbevolen methode nu is om het gedeelte niet-aftrekbare btw bij de grootboekrekening te vermelden. De keuze van de grootboekrekening bepaalt dus het percentage niet-aftrekbare btw dat zal worden toegepast. Op die manier hoeven er geen aparte btw-codes aangemaakt en doorgestuurd te worden, omdat Wings automatisch het gedeelte niet-aftrekbare btw op de kostenrekening boekt. Dit percentage is niet overschrijfbaar bij het inboeken (in tegenstelling tot bv bij EOL).

Voor éénmanszaken kan je boekingsvoorstellen aanmaken die rekening houden met het gedeelte dat als privé-gebruik moet geboekt worden, zie Eénmanszaken: specifieke verrijking voor privé-gebruik

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.