Eénmanszaken: specifieke verrijking voor privé-gebruik

Voor eenmanszaken is het mogelijk om boekingsvoorstellen aan te maken die rekening houden met het gedeelte dat als privé-gebruik moet geboekt worden. Je kan in ons platform aangeven hoeveel procent van de kost op het privé-gedeelte moet geboekt worden. 

In het geval van Wings, Adsolut en SageBob is het niet nodig om deze functionaliteit te activeren, omdat de API's (respectievelijk WAI, Client services en Boblink) gelinkt aan de boekhoudsoftware zelf de uitsplitsing doen.

Bij Expert/M doet onze connector de splitsing privégebruik op basis van het veld 'percentage privé' in Expert/M.  Dit is momenteel niet zichtbaar in de werklijst, maar gebeurt automatisch bij de verwerking door de connector. 

Opgelet: als deze splitsing ook wordt uitgevoerd door een extern programma, (bv. “Kluwer Beroepskosten Zelfstandige”) worden boekingen uitgevoerd met een dubbele splitsing en ook dubbel opgenomen in de aangifte. Vraag daarom bij de installatie van ons platform dat deze splitsing niet automatisch zou gebeuren.

Voor Exact Online en Winbooks moet je de optie “Eenmanszaak” activeren om de opsplitsing automatisch uit te voeren tijdens de verwerking en validatie van de factuur en het boekingsvoorstel:

1. Open de Dossierinstellingen 

2. Klik op de Dossier- en klantgegevens

3. Vink onderaan het vakje Eenmanszaak aan:

Let op: als je deze instelling onmiddellijk opslaat, krijg je bovenaan een rode melding om ook de aanvullende velden in het gedeelte “Verrijken” in te vullen.

4. Klik links op de Dossierinstellingen Verrijken 

5. Geef in het veld % Privé-gebruik het algemene percentage van de opsplitsing in. Dat is het percentage van de kost dat op de Rekening Privé-gebruik zal geboekt worden.

6. Selecteer vervolgens de Rekening Privé-gebruik waarop het privé-gedeelte van de kost moet geboekt worden.

7. Sluit af door de instellingen te bewaren: Opslaan

In de volgende stap selecteer je de grootboekrekeningen waarop het percentage "Privé-gebruik" moet toegepast worden:

8. Ga naar Configuratie en selecteer Rubrieken resultatenrekeningen:

9. Voor de rekeningen waarop je het percentage "Privé-gebruik" wil toepassen klik rechts op het icoon “Deze rubriek bewerken”:

10. Vink voor de betreffende rekening het veld Toepassing Privé-gebruik aan

Opgelet: de algemene dossierinstellingen worden automatisch overgenomen voor het % Privé-gebruik en de Rekening Privé-gebruik.  Je kan deze instellingen voor de betreffende rekening alsnog anders willen instellen, door de algemene waarden met specifieke waarden te overschrijven.

11. Sluit af door de instellingen te bewaren en selecteer Opslaan

In het “Rubriekenschema” zie je dat de “Aftrek privé” geactiveerd werd. Het percentage van de privé-aftrek en de rekening waarop het Privé-gebruik geboekt zal worden, worden ook getoond.

Opgelet: De uitsplitsing naar Privé-gebruik wordt pas toegepast na het “Verwerken” van het boekingsvoorstel waarin de betreffende kostenrekeningen worden gebruikt. Mogelijk is de uitsplitsing dus nog niet zichtbaar bij de eerste opening van het boekingsvoorstel in de Werklijst.

Wanneer je de boekingsvoorstellen niet opent en bewerkt in de Werklijst (je valideert bijvoorbeeld uitsluitend ‘technisch’ in ons platform en ‘inhoudelijk’ in het boekhoudpakket), dan wordt de uitsplitsing automatisch toegepast bij het “Verzenden” van de boekingsvoorstellen naar het boekhoudpakket.

TIP: Wanneer het klantendossier een eenmanszaak is, zorg je ook best voor een ‘Beperkte rapportering’ in het klantenportaal. Voor eenmanszaken is het immers niet zinvol om de ‘financiële situatie’ van het dossier te tonen in het klantenportaal.

Vink deze instelling aan bij de Dossierinstellingen/Algemeen:Zie ook : Beperkte aftrekbaarheid BTW verwerken

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.