Confidence levels voor boekingen waar we extra vertrouwen in hebben

Confidence levels bieden extra informatie om documenten nog sneller te kunnen verwerken.  Ze geven aan hoeveel vertrouwen wij erin hebben dat een boekingsvoorstel de juiste gegevens bevat en klaar is om geboekt te worden.  

Confidence levels worden uitsluitend toegekend aan boekingsvoorstellen met de validatiecode “OK” (zie FAQ Validatiecodes in de werklijst).

Een confidence level bestaat uit twee componenten:

 1. Een vertrouwen in de AIR 2.0-herkenningvan de factuurdatum, het totaalbedrag en de tegenpartij.
  • We gaan na of de AIR-resultaten in het verleden werden aangepast.
  • Als er niet meer dan 20% van deze resultaten werd gewijzigd bij de laatste 10 facturen, hebben we vertrouwen in de herkenning.  
  • Deze analyse gebeurt voor facturen per tegenpartij binnen een dossier.
 2. Een score die berekend wordt door een machine learning (ML) model op basis van boekingspatronen per tegenpartij en per dossier. Deze score ligt tussen 0 en 100.

De combinatie van beide leidt tot het confidence level dat je ziet in de werklijst en het annotatiescherm. Een factuur waarvan het vertrouwen in de herkenning zeer hoog is, maar waarvoor het ML model een lage score berekent, kan dus nog altijd een laag confidence level krijgen.

Er zijn drie confidence levels:

 • Zeer hoog: de score bedraagt minstens 90%
 • Hoog: de score ligt tussen 80% en 90%
 • Laag: de score is lager dan 80%

Visuele indicatie in de werklijst en het annotatiescherm

Confidence level is zeer hoog

De score bedraagt 90% of meer.  We hebben er voor minstens 90% vertrouwen in dat het boekingsvoorstel correct is.

Confidence level is hoog

De score ligt tussen 80% en 90%.  We hebben er voor 80 à 90% vertrouwen in dat het boekingsvoorstel correct is.  

Confidence level is laag (vertrouwen in de herkenning van de basisgegevens, maar lage score) 

De score is lager dan 80%. Er is voldoende vertrouwen in de herkenning van de basisgegevens (factuurdatum, totaalbedrag, tegenpartij), maar de berekende score is lager dan 80%.

Geen confidence level (geen vertrouwen in de herkenning van basisgegevens en geen score)

Er kan geen score gegeven worden aan het boekingsvoorstel. Er is onvoldoende vertrouwen in de herkenning van de basisgegevens (factuurdatum, totaalbedrag, tegenpartij). In dit geval is er vaak onvoldoende historiek voor deze tegenpartij of worden de factuurdatum, het totaalbedrag of de tegenpartij op facturen met deze tegenpartij vaak aangepast in dit dossier.

Goed om weten:

 • Als je op de ster klikt, krijg je meer informatie 
 • Via de filter "Confidence" bovenaan de werklijst filter je op documenten met confidence levels.  Het getal tussen haakjes toont het aantal documenten met een "zeer hoog" of "hoog" confidence level.
 • Door vervolgens op de titel van de validatiecode-kolom te klikken, kan je sorteren van zeer hoog naar laag (en omgekeerd bij tweede klik)
 • Het confidence level verdwijnt van zodra je iets verandert aan het boekingsvoostel

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.